Relacje Inwestorskie

Połączenie Spółek Ceko Sp. z o.o. oraz Ceko S.A.

Informujemy, iż w dniu 27.08.2020 roku został sporządzony plan połączenia Spółek: Ceko Sp. z o.o. oraz Ceko S.A. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą. Spółką przejmującą będzie Ceko Sp. z o.o. z siedzibą w Goliszewie.

Pobierz PDF